Rehns Nationella i Juni- Hur skall organisationen se ut?

Vi saknar en hel del viktiga poster för att genomföra tävlingarna i sommar. Därför kallar vi in alla till ett möte för att organisera upp allt. Vi ser fram emot mangrant uppslutande! Plats: Klubblokalen 18.00
X
X