RBK-stafetten avgjord!

[image1,right,Marie blickar ut över Bolletjärn] Löparna, aderton till antalet, delades in i sex stycken mycket jämna lag, vilket bådade för en spännande och oviss utgång av loppet. Efter att ha väntat ut det värsta monsunregnet radade förstasträckslöparna sig upp för...
X
X