RBK-Stafetten

Meddela gärna om ni kommer genom att kommentera (när det fungerar) eller genom att skicka ett mail till knigget1@hotmail.com. Upplägget är liksom förra året 3-mannalag där en löpare både öppnar och avslutar. Givetvis erhåller det sista laget i traditionsenlig anda en...
X
X