Alla kontroller intagna i Glössbo

På söndagen tog en 16 man starkt gäng in alla dryga 500 st kontrollbrädor och skärmar från både etapp 1 och 2, som används vid årets Oringentävlingar.[image1,right, Delar av intagningsgänget]
X
X