Uppbyggnad ETOC:s tävlingscentrum

Tisdag kl 9.00 bygger vi upp tävlingscentrum i Jönsbo. Samåk gärna. Ring Nisse (070-6080873) eller Rolf (070-3424765) vid frågor. Som vanligt är alla VÄLKOMNA! Kom ihåg informationsmötet på söndag(1 aug) kl 18.00 i Bolle. Vi behöver fortfarande någon mer...
X
X