Rehns BK byter adress

Beslutet har tagits av styrelsen då det vid ett upprepat antal tillfällen försvunnit post uppe vid Bolle. Detta resulterade i att vi erhöll ett antal betalningspåminnelser och var nära att tappa hela statliga bidraget då vi inte fått kännedom att vi var uttagna till...

Tre nya i styrelsen vid Årsmötet

[image1,right,Folke nyvald i styrelsen]Rehns BK stärker därmed sin organisation genom att utöka styrelsen med två ledamöter från fem till sju. De övriga i styrelsen är Elis Carlsson (sekreterare), Lars Olofsson som blev omvalda och Margareta Olofsson och Håkan Blom...
X
X