Årsnumret av RBK-nytt ute

Redaktionen med Henrik Fröjd i spetsen har åstadkommit ett späckat nummer. De som har email har fått tidning elektroniskt medan övriga har fått den tillsänd via vanliga posten. [image1,center,RBK-Nytt]
X
X