Halvårsmöte söndagen den 31 augusti

Rehns BK Halvårsmöte:Söndag 2008-08-31 Tidpunkt:kl 17:00 Plats:Klubblokalen, Bolleberget Deltagarna bjuds på förtäring Dagordning •Mötets öppnande •Mötets behöriga utlysande •Godkännande av dagordning •Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för...
X
X