Resultat Hälsinge 3-dagars E3

En stor eloge till Erik Broman, som har varit den drivande kraften för att arrangemanget kunde genomföras. Även familjen Flordal från Ljusdals OK ska ha ett stort tack, de har sett till att tider och resultat har fungerat. Hälsinge tredagars, Resultatlista Etapp 3,...
X
X