Resultat sprintträning på Björktjära

[image1,right,Anders visar god form] Resultat 1 Anders Johansson 26.17 2.Björn Karlsson 27.15 3.Charlie Stolt 28.31 4.Nisse Johansson 29.02 5.Anders Fröjd 30.45 6.Arvid Johansson 31.20 7.Kristin Olovsson 33.01 8.Kerstin Blom 33.51 9.Rolf Karlsson 36.38 Elisabet...

Ett till område för Naturpasset!

[smallTitle, Bolleberget] Kuperat och stigrikt friluftsområde med Bolletjärn, blandskog, hällmarker, spår, skidbackar och leder. Ettnaturälskarens eldorado[image1,right] [smallTitle, Björktjära] Central friskvårdsområde med inslag av flera större stigar och andra...
X
X