Kom ihåg Rehns BK´s årsmöte söndagen den 9 mars 2008 kl 16,00

Några punkter är speciellt viktiga att ni läser i verksamhetsberättelsen som sänds ut via e-post eller vanligt brev Dels det sista är stycket om styrelsens arbete under 2007, samt styrelsens förslag till årsmötet bägge separat beskrivna här nedan. Det sista förslaget...
X
X