KM 2008 i banläggning

Det finns två klasser enför de som är 18 år eller yngre och en för äldre. Kartor tillhandahålls av Stefan Larsson tel:0278-665066 Utmana Riksmästaren Bengt-A deltag i 2008 års banläggnings KM.

Har ni ny e-post adress?

Klubben spar mycket pengar om alla anger sina adresser. Ange även annan adressändring. Medlemsavgift 2008 är, se nedan. Ungdom 100 kr Vuxen 150 kr (från och med 21 år) Familj 300 kr ( barn under 21 får ingå) Ny medlem 75 kr Obs gäller endast till nästa årsmöte....
X
X