Grattis Pelle och Olle till 10 000 kronor

[image1,right,stipendiaterna]Båda två hade sökt årets stipendium och fondstyrelsen fann att bägge uppfyller alla kriterier för att erhålla stipediet. Därför beslöt man att dela ut två stipendium i år De erhåller stipendiet för sina fina prestationer i Orientering,...
X
X