Sörklubbs 18/9

Samling: Skärm i Marmaverken. Start: Start från 17.30 Parkering: Vid TC, Marma IP – Marmaverken Banor: 5,9 km, 4,1 km, 3,0 km och 2,1 km (gul) Stämplingssystem: Sportident Banläggare: Esbjörn Andersson...
X
X