HT-spelen

D12 Kristin Olovsson och Malin Nordin, Amanda och Matilda Hammarström H12 Lars Olovsson och Lukas Hammarström H14 Anders Johansson och Robert Johansson, Anders Fröjd och Charlie Stolt D16 Pernilla Blom (med Stina Skyttner, Ljusdal). Avresa från stadshusparkeringen...
X
X