Sörklubbs 31/7

Samling: Enmyravägen. Skärm vid vägen Mohed – Bergvik intill Bergviksskolan. Start: Från kl. 18.00 Banor: Långa 6850m, mellan 5300m och korta 3450 m. Karta: Enmyrabladet skala 1:10 000 Banläggare: Leif och Ewa Edejern...
X
X