Strålande Medlemskampanj 2007

Det har anordnats två kurser för unga i Orientering, för de lite äldre har fått prova på PREO och varit på utflykt till Djupsjöreservatet. Styrelsen mål att vi skulle bli tio stycken nya medlemmar har redan överträffats med råge. Vi välkomnar följande nya medlemmar!...
X
X