Ingrid Hammarberg ny ordförande i Rehns BK

[image1,right,foto Bollnas.se]Styrelsen kommer att verka för en ökad rekrytering av nya medlemmar samt stärka klubben image och sociala samhällsroll. Ingrid Hammarberg valdes till ny ordförande i samband med klubbens extra årsmöte i torsdags, då även den andra vakanta...
X
X