Årsmöte torsdagen 19 april 19,30

Rehns BK´s extra årsmöte den 19 april 2007 kl 19,30 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Dagordningens godkännande 4. a) Val av ordförande för mötet b) Val av sekreterare för mötet c) Val av två protokollsjusterare för mötet, tillika...

Lyckad klubbträff

Ett tiotal medlemmar möte upp till klubbträff för de som är över 50 år Det dikuterades hur vi skall bli fler medlemmar, framförallt fler äldre medlemmar. Många idéer kom fram och vi kommer att fortsätta diskutionen på nästa klubbträff. Bland annat diskuterades försök...
X
X