Dags för Julnumret av RBK NYTT

Undertecknad skulle vilja att bidrag är mig till handa senast måndagen den 28:e november. Detta för att redigering mm skall kunna göras innan jul samt kunna gå i tryck. Bidrag skickas till mig via mejl på adressen: par.olofsson@gmail.com Om någon vet av sig att sin...
X
X