Planeringsträff inför 2005

Du som tillhör någon av dessa kommittéer, fundera under veckan på hur vi ska lägga upp nästa års verksamhet vad det gäller träningar, läger, tävlingar och andra gemensamma aktiviteter. Om du inte har möjlighet att komma, maila gärna synpunkter till Marie...
X
X