Kampen om Tage o Elisabeth Jonsson vandringspris forsätter. Noterbart är att Pelle Engstrand leder med hela 13 segrar varav en i H18E

Vinnartoppen ställningen 2004-09-29

Pelle Engstrand 13 segrar
Jesper Lysell 5 segrar
Jerker Lysell 5 segrar
Lars Olofsson 4 segrar
Göran Winblad 3 segrar
Pär Olofsson 3 segrar
Olle Olofsson 3 segrar
Tobias Fogeby 3 segrar
Malin Winblad 2 segrar
Arvid Johansson 2 segrar
Patrik Blom 1 seger
Birgitta Winblad 1 seger
Robert Johansson 1 seger
Martin Rehnvall 1 seger
Frida Blom 1 seger
Jonathan Lysell 1 seger
Wojceich Kowalski 1 seger
Marta Florkowska 1 seger
Bengt A Persson 1 seger
Lars Ivar Svensson 1 seger

X
X