Kampen om Tage o Elisabeth Jonsson vandringspris forsätter. Noterbart är att Pelle Engstrand leder med hela 10 segrar varav en i H18E

Vinnartoppen 2004-08-15

Vinnartoppen ställningen 2004
Pelle Engstrand 10 segrar
Jerker Lysell 5 seger
Tobias Fogeby 3 seger
Jesper Lysell 3 seger
Olle Olofsson 2 seger
Pär Olofsson 2 seger
Arvid Johansson 1 seger
Patrik Blom 1 seger
Birgitta Winblad 1 seger
Robert Johansson 1 seger
Göran Winblad 1 seger

X
X