Tack för fina insatser!

Jag vill ta tilfället i akt att tacka alla som hjälptes åt med arrangemanget. Det fungerade jättebra på alla fronter. Det betyder inte alls att allt flöt av sig själv, för oväntade problem uppstår alltid: Bl a hade vi ingen ström 3 timmar före start, gasolbrännarna...
X
X