Pelle leder vinnartoppen

Kampen om Tage o Elisabeth Jonsson vandringspris forsätter. Noterbart bart är att Lars Olofsson inte har tagit en enda seger. Vinnartoppen ställningen 2004 Pelle Engstrand 6 segrar Tobias Fogeby 1 seger Jerker Lysell 1 seger
X
X