Manusstopp för RBK-NYTT den 17:e mars

Vi vill helst ha det sänt till oss via e-post, men även pappersmanus är OK Frågor besvaras av Pär eller Conny. Men allt materiell skickas till multi_per@hotmail.com
X
X