Lägesrapport Hälsingeleden

Dock med målet i Bollegården och bussning till sporthallen för dusch och omklädnad. Avkortning cirka 4 km. Tövädret i kombination med hård blåst under onsdagen tärde på snötäcket så att korta delar av främst slutmilen kompletteras kommande vecka med snöskottning. De...
X
X