klubblokalsstädning

I går kväll onsdag arbetade ett 15-tal medlemmar med städning/röjning av vår nya klubblokal. Alla gjorde ett fantastiskt arbete och bidrog med tankar och idéer kring utformningen av klubblokalen. Nu vidtar ett fortsatt arbete med ytterligare röjning men även dags att...
X
X